2009-10-20 15:00

SEB utsedd till bästa bank i Norden av Carbon Disclosure Project 2009

Åtgärderna är en del av en rad aktiviteter som SEB påbörjat för att på ett djupare plan arbeta med hållbarhetsfrågor. Klimatkompensationen görs genom en investering som förser landsbygdsbefolkning i Ningxia Hui regionen i Kina med solspisar, vilka använder solen som energikälla istället för fossilt bränsle. Klimatkompensationen genomförs enligt FN:s certifieringssystem i enlighet med Kyotoprotokollet och projektet har CDM (Clean Development Mechanism) och Gold Standard-kvalitet.
 
- Vi har en hög ambitionsnivå för vårt hållbarhetsarbete. I år har vi som första nordiska bank kompenserat för våra koldioxidutsläpp fullt ut. Fram till 2015 har vi beslutat att minska utsläppen med 45 procent, säger SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren.
 
Carbon Disclosure Project är världens största kartläggning av storföretagens ambitioner i klimatfrågan. Totalt har över 2 000 företag besvarat årets undersökning. Vid ett möte i Stockholm på tisdagen presenterades den nordiska rapporten, som har gjorts av SIRP vid Handelshögskolan i Umeå, och som omfattar de 200 största börsföretagen i Norden.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingrid Jansson, ansvarig hållbarhetsfrågor, 070-523 68 40
Elisabeth Lennhede, press & PR, 070-7639916, elisabeth.lennhede@seb.se