2009-07-10 09:00

SEB topprankat av Euromoney - vinner fyra förstapriser

SEB vann i följande kategorier:
  • Bästa bank i Sverige
  • Bästa investmentbank i Sverige
  • Bästa bank inom Mergers & Acquisitions i Norden och Baltikum
  • Bästa bank inom Cash Management i Norden och Baltikum
SEB vann årets pris som bästa bank i Sverige baserat på bankens förmåga att fortsatt öka sina starka marknadspositioner inom private banking, kapitalförvaltning och kontorsrörelse, utöver dess ledande verksamhet inom stora företag & institutioner.
 
Enligt Euromoney, gavs priset för bästa investmentbank i Sverige till SEB då banken varit den drivande kraften inom svenska företagskonsolideringar i år, där man varit rådgivande i 14 transaktioner inom Mergers & Acquisitions, av vilka 10 stycken var landsöverskridande, och även genom att vara en drivkraft i att öka det egna kapitalet, samt nått en topp placering i aktiemarknadens ligatabell. SEB:s position som bästa investmentbank bekräftades för andra året i rad genom att tilldelas Euromoney's pris för Mergers & Acquisitions i Norden och Baltikum.
 
Euromoney's pris för bästa cash management bank i Norden och Baltikum gick för sjätte året i rad till SEB. Årets motivering var SEB:s förmåga till stark tillväxt trots de utmanande 12 senaste månaderna, och det största integrerade cash management nätverket i Europa.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
__________________________________
För ytterligare information kontakta:
Presskontakt Elisabeth Lennhede, tel. 070-763 99 16