2009-05-29 12:27

SEB samlar sin baltiska verksamhet

- Vi har ett långsiktigt perspektiv på vår baltiska verksamhet. Vi ser regionen som en av våra hemmamarknader. Samtidigt kommer de närmaste åren att vara utmanande i alla de tre länderna och kräva fortsatt stor uppmärksamhet från ledningen. Därför samlar vi nu för en tid framåt ansvaret för vår baltiska verksamhet i en särskild division, säger SEB:s koncernchef och VD Annika Falkengren
 
SEB har idag 200 kontor och 5 800 medarbetare i de tre baltiska länderna. Dessa förser över 2,5 miljoner kunder med finansieringslösningar, sparande och andra finansiella tjänster. Utlåningen i de tre länderna uppgår till 166 miljarder kronor, vilket motsvarar 13 procent av SEB:s samlade utlåning. 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 070-763 87 30
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 070-763 85 01