2009-11-18 10:01

SEB säljer börsandelar i Tallinn och Vilnius börserna till NASDAQ OMX Nordic

SEB har slutit överenskommelse med NASDAQ OMX Nordic om försäljning av minoritetsandelar i NASDAQ OMX Tallinn och NASDAQ Vilnius börserna.
 
- För SEB och övriga marknadsaktörer i de baltiska länderna är det viktigt att växa storleken och öka likviditeten på dessa marknader, säger Annika Falkengren, vd och koncernchef för SEB. Försäljningen av våra andelar är ett viktigt steg i denna riktning och är bra inte bara för oss utan för regionen som helhet, säger Annika Falkengren.
 
Innan NASDAQ OMX förvärv av aktierna i NASDAQ OMX Tallinn och NASDAQ OMX Vilnius, innehade SEB 12,1 procent av aktierna i NASDAQ OMX Tallinn och 1,2 procent i NASDAQ OMX Vilnius. Som en följd av transaktionen avyttrar SEB samtliga sina aktier i de två börserna.

 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 september 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 233 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se