2009-01-19 08:00

SEB rankat bästa bank inom Cash Management 2009 i Norden

- Vi är mycket stolta över att motta denna utmärkelse för 3:e året i rad i en mycket konkurrenskraftig miljö. Denna kontinuitet är ett bevis på SEB:s kompetens och styrka inom cash management-området, säger Erik Zingmark, global chef för Cash Management i SEB.
 
- SEB har en tydlig och långsiktiga cash management strategi. Införandet av SEPA ändrar helt affärsvillkoren för den europeiska finansiella marknaden och när det gäller cash management måste de europeiska bankerna gå från att vara lokala eller regionala aktörer till att bli paneuropeiska leverantörer. SEB är mycket väl positionerat för denna utveckling, avslutar Zingmark.
 
Undersökningen gjord av Global Finance rankar årligen aktörernas prestationer på marknaden för cash management. Urvalskriterierna inkluderar lönsamhet, marknadsandelar, global täckning, kundservice, konkurrensmässig prissättning, produktutveckling, och i vilken utsträckning aktörerna framgångsrikt har lyckats differentiera sig från sina konkurrenter. Tillsammans med industrianalytiker, ledande befattningshavare och teknikexperter, valde redaktörerna för Global Finance de bästa leverantörerna av treasury och cash managementtjänster globalt.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
___________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Erik Zingmark, global chef för Cash Management, tel 08-763 8435, 070-3041515
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel. 070-7639916, elisabeth.lennhede@seb.se