2009-05-07 13:11

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Soluppgång i dimhöljt ekonomiskt och finansiellt landskap?

Världen står mitt uppe i ett enormt historiskt produktionsbortfall som oundvikligt sätter djupa avtryck i arbetsmarknad, företagsinvesteringar, statsfinanser och inflation.
Men det finns tidiga tecken på stabilisering, som ger världen en föraning och förhoppning om en efterlängtad vändpunkt för den ekonomiska och finansiella krisen och så småningom en ekonomisk återhämtning. Men från vilket utgångsläge startar vi och hur ser vägen ut framåt; vad ska driva konjunkturen? Hur ska den fortsatta krispolitiken utformas och avvecklas utan att nya problem skapas? Och hur tar sig världen ur en produktionsapparat och en kreditmarknad som vuxit sig alltför stora mot bakgrund av framtidens globala efterfrågan och riskanalyser?  
 
Kan exportindustrin bidra till att Sverige kan återhämta sig snabbare än omvärlden? Riksbanken laddar för okonventionell penningpolitik: När och hur ska den påbörjas och hur kan den så småningom avslutas på ett kontrollerat sätt? Regeringen pressas av en snabbt stigande arbetslöshet, som lämnar efter sig stora hål i budgeten. Vad kommer regeringen att plocka fram i höstbudgeten?
 
Många frågor söker svar.
 
Tid:
Tisdagen den 12 maj 2009
 
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
 
Pressträffen startar kl. 10.10
Plats:
Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
 
Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.
 
Välkomna!
 
Robert Bergqvist, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.