2009-02-12 10:36

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Genom oprövad terräng på väg mot en ny värld

Den globala ekonomiska och finansiella krisen har nått enorma proportioner. Men samtidigt genomförs nu en internationell stödpolitik som saknar motstycke. Bakom oss ligger en period av explosionsartad ökning av handelsströmmar och finansiell exponering över nationsgränser; framför oss ett nytt ekonomiskt, finansiellt och politiskt landskap. De processer som har drivit den höga tillväxten under de senaste årens globaliseringsyra kommer i flera viktiga avseenden att reverseras. Detta har ett högt pris. Frågan är hur högt.
 
Vägen framåt går genom okonventionell politik som nollränta, sedelpressar och riktat statligt industristöd.  Arbetslösheten är på väg upp globalt. Löneutvecklingen blir en viktig pusselbit för att bestämma risken för breda och varaktiga prisfall, d v s deflation. Recessionen tär mycket hårt på många länders statsfinanser. Frågan är hur underskotten kan finansieras på ett trovärdigt och hållbart sätt. Situationen höjer påtagligt risken för politisk oro och därmed protektionism.
 
Med 18 månader kvar till riksdagsvalet fördjupas nedgången i den svenska ekonomin. Statens finanser försämras och arbetslösheten stiger. Arbetsmarknadens parter ska träffa nya löneavtal i ett komplicerat ekonomiskt klimat. Hur ser regeringen Reinfeldts fortsatta krispolitik ut? Vilken roll kommer Riksbanken att spela framöver?
 
Tid:   
Tisdagen den 17 februari 2009
 
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
 
Pressträffen startar kl. 10.10
Plats: Rum 22, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
 
Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-7639916 så snart som möjligt.
 
Välkomna!
 
Robert Bergqvist, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.