2009-12-02 10:56

SEB presenterar Investment Outlook: Marknadssyn och portföljstrategi - Återhämtningens anatomi

Bränslet i det ekonomiska kraftverket består idag till stor del av de exempellösa stimulansåtgärderna som satts in i krisens spår. En kritisk fråga är därför när och hur de ekonomiska vitamininjektionerna ska upphöra, och vad som händer därnäst. Risken för bubblor är än så länge begränsad, det troliga är att vi de närmaste kvartalen får ett normalt konjunkturförlopp med gradvis bättre tillväxt. Därefter riskerar tillväxten att plana ut. Riskplaceringar bör fortfarande framstå som attraktiva för många investerare, och dollarfallet kan ge USA:s exportföretag ett oväntat lyft.
 
SEB Private Bankings uppgift de närmaste kvartalen blir att använda en investeringsfilosofi som utnyttjar de möjligheter som marknaderna erbjuder, utan att ta onödiga risker.
 
SEB Investment Strategy presenterar detta decenniums sista upplaga av Investment Outlook. Rapporten, som publiceras fyra gånger per år, ger en bild av hur Private Banking omsätter globala ekonomiska förutsättningar i faktiska investeringsmöjligheter. Hans Peterson, CIO Private Banking och Head of Investment Strategy samt Lars Gunnar Aspman, senioranalytiker och ansvarig för makroanalys i Private Banking, ger dig svaren på ovanstående frågor som även behandlas i Investment Outlooks decemberupplaga med temat "Återhämtningens anatomi".
 
Tid:
Tisdagen den 8 december 2009
 
Publicering av Investment Outlook kl. 10.00
Plats:  
Rum S1, Sveavägen 8, Stockholm
 
Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.
 
Välkomna!
 
Hans Peterson, telefon 08- 763 6921, mobil 070-763 6921
Lars Gunnar Aspman, telefon 08-763 6975, mobil 070-603 9818
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 september 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 233 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.