2009-03-27 08:00

SEB presenterar Eastern European Outlook

Några centrala ämnen som tas upp är: Klarar Baltikum stålbadspolitiken och vad blir följderna för ekonomierna? Hur djup blir den ryska nedgången och har rubeln bottnat? Håller den polska motståndskraften i sig och vad händer med euro-tidtabellen? Kan politiskt instabila Ukraina undvika en finansiell kollaps?
 
Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa. Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och ges ut två gånger per år.
 
Rapporten presenteras av Mikael Johansson, Baltikum-ansvarig och chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys. Medverkar gör även Bo Enegren, ansvarig för Ryssland och Ukraina på SEB Ekonomisk Analys.
 
Tid: Onsdag 1 april 2009, kl. 10.00
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
 
Vänligen bekräfta ditt deltagande till Elisabeth Lennhede, presskontakt, via e-mail elisabeth.lennhede@seb.se eller telefon 08-763 9916 så snart som möjligt.
 
Välkomna!
 
Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.