2009-10-01 11:49

SEB: Omklassificering till följd av tillkomsten av division Baltikum

Från och med i dag den 1 oktober finns omklassificerade siffror för SEB:s divisioner tillgängliga på www.sebgroup.com/IR. Omräkningen har gjorts till följd av att SEB samlat sin kontorsrörelseverksamhet och all utlåning i de baltiska länderna i en separat division. Den finansiella rapporteringen för den nya division Baltikum startade den 1 juli 2009.  
 
SEB har nu fem divisioner: Stora Företag & Institutioner, Kontorsrörelsen (Sverige, Tyskland och Kort), Kapitalförvaltning, Liv och Baltikum (Estland, Lettland och Litauen).
 
SEB:s delårsrapport för januari-september 2009 publiceras den 21 oktober kl. 07:30.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
__________________________________________
For ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, Chef för Investor Relations, +46 8-763 85 01, +46 70-763 85 01