2009-04-22 13:56

SEB ökar ambitionerna inom Corporate Responsibility

- SEB har en viktig samhällsroll med stora möjligheter att ta ansvar och påverka för ett hållbart samhälle både genom vår egen verksamhet och genom att erbjuda kunderna rätt produkter och tjänster. Vår ambition är att uppfylla de främsta internationella normerna för företagsansvar. Ett av de viktigaste målen just nu är att minska koncernens koldioxidutsläpp, säger Ingrid Jansson som är ansvarig för Corporate Responsibility på SEB.
 
Under 2008 etablerade SEB processer för mätning och uppföljning av hållbarhetsindikatorer. Exempelvis visar årets CR-rapport att på två år fördubblades resandet med tåg bland SEB:s anställda, och energianvändningen i SEB:s egna fastigheter reducerades med nästan 24 procent.
 
SEB lägger stor vikt vid att engagera kunder, medarbetare och andra intressenter i arbetet med att förbättra bankens hållbarhetspåverkan.
 
- Just nu genomför vi en undersökning bland våra intressenter med djupintervjuer av utvalda aktieägare, anställda, kunder med flera. Syftet är att säkerställa att våra insatser är i linje med önskemål och krav från viktiga intressentgrupper, säger Ingrid Jansson.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingrid Jansson, chef Corporate Responsibility, 08- 763 8669, 070-523 6840
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel. 070-763 99 16