2009-12-11 09:40

SEB kompenserar investerare i Estland

SEB i Estland har i ett specifikt fall beslutat att kompensera investerare för en brist i informationsplikten. SEB i Estland har i samband med det estniska bolaget OU TR Majads emission av en företagsobligation i juni 2007 agerat emissionsinstitut och förvarare av säkerheter som ställts till förmån för investerarna.
 
Enligt villkoren för obligationen skulle SEB i Estland ha upplyst investerarna om händelser av stor vikt inom tio dagar. En sådan inträffade när underliggande säkerhetsmassa för den utestående obligationen avyttrades av bolaget. SEB i Estland informerade investerarna om detta fyra veckor för sent. Nio månader senare gick bolaget i konkurs.
 
- Våra kunder och motparter ska alltid kunna lita på att vi strävar efter högsta professionella standard. När vi upptäcker att vi har gjort fel, så agerar vi, säger Annika Falkengren, vd och koncernchef för SEB.
 
 
Då det är svårt att fastställa vilken skada den bristande informationen medförde har banken valt att fullt ut kompensera investerarna. Kompensationen uppgår till 11,3 miljoner euro.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 september 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 233 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, tel. 08-763 85 77, 070-550 35 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, tel. 08-763 85 01, 070-763 85 01