2009-01-15 10:05

SEB i Kina har fått preliminär licens för verksamhet i kinesiska valutan Renminbi (RMB)

- Detta kommer att ge våra kunder i Kina möjligheten att dra fördel av ett brett utbud av corporate banking-tjänster i den lokala valutan Renminbi över hela landet, säger Carl Christensson, chef för SEB i Shanghai.
 
SEB erbjuder lånefinansiering, trade finance, cash management, export- och projektfinansiering, utländsk valuta och finansiell rådgivning. Utbudet stöds av internet banking-lösningarna C&I Online och Online Trade Finance.

SEB öppnade sitt första kontor i Beijing för 26 år sedan, strax efter att Kina åter öppnat sin marknad för utländska banker. Peking är huvudstad och politiskt centrum, medan Shanghai har blivit det finansiella navet i Kina. Ett stort antal nordiska och tyska företag har etablerat sig i eller nära Shanghai, och för att bättre kunna betjäna dessa kunder öppnade SEB 2005 en filial i Shanghai. Med den nya licensen kan SEB hantera både inrikes och gränsöverskridande finansiella behov.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Carl Christensson, chef SEB i Shanghai, +86 21 5396 6765
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se