2009-05-05 08:00

SEB har framgångsrikt emitterat ett 5-årigt obligationslån

- Det är mycket glädjande att konstatera det stora intresse och förtroende den europeiska investeringsmarknaden visar för SEB, säger Anders Kvist, chef för Group Treasury.
 
- Detta långfristiga obligationslån ger god och bred tillgång till likviditet för att finansiera vår verksamhet säkert och kostnadseffektivt, avslutar Kvist.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
SEB
Anders Kvist, chef för Group Treasury, 08-763 94 58
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, 08-763 9916, 070 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se