2009-06-26 11:03

SEB Enskilda Equities utsett till ledande mäklarföretaget för nordiska aktier

- Att vara rankat på första plats i en mycket konkurrensutsatt miljö är en prestation som vi är mycket stolta över. Det säger oss att investerare från hela världen uppskattar vad vi gör över alla funktioner i företaget, och ett tydligt tecken på SEB Enskilda Equitys mycket starka marknadsposition när det gäller nordiska aktier, säger Björn Jansson, chef för Equity Research vid SEB Enskilda.

Extel-undersökningen gjordes främst via internet och genomfördes mellan den 23 mars till 16 maj 2009. Över 1450 buy-side företag från hela världen deltog.  
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, Tel. 070-763 99 16