2009-09-04 10:06

SEB Enskilda Equities förstärker säljorganisationen

Jonas och Johan har arbetat inom mäkleri av nordiska aktier på SEB Enskilda sedan 1999 respektive 1998. Jonas kom till SEB Enskilda från Svenska Handelsbanken där han arbetat nio år som nordisk aktiemäklare. Johan var tidigare på Alfred Berg och United Securities och har arbetat med aktiemäkleri sedan 1986.
 
Eggert har mer än 15 års erfarenhet av aktiemarknaden, närmast som mäklarchef på Carnegie, och dessförinnan på Julius Baer, Morgan Stanley och Deutsche Bank, både i Sverige och i London. Calle kommer från en tjänst som aktiemäklare på Svenska Handelsbanken, dit han kom 2004 från Hagströmer & Qviberg där han arbetade i tio år. Jonas, Johan, Eggert och Calle tillträder sina tjänster under hösten 2009.
 
- Jag är mycket glad över utnämningarna av Jonas, Johan, Eggert och Calle. Vi har ett mycket bra team inom SEB Enskilda och fortsäter att utveckla vår affär genom en kombination av interna befordringar och externa rekryteringar. Vi förstärker teamet både när det gäller mäkleri och analys och understryker vårt engagemang att leverera högsta kvalitet inom nordiskt aktiemäkleri, säger Anders Johnsson, chef för Trading and Capital Markets på SEB.
 
Förra veckan meddelade SEB två ytterligare rekryteringar inom aktieanalys. Fredrik Carlsson, närmast portföljförvaltningschef på Andra AP-fonden, som blir chef för svensk aktieanalys, och Roland Jonsson, som har arbetat inom SEB Enskilda sedan 2005, som blir chef för skandinavisk aktieanalys.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Anders Johnsson, chef för Trading and Capital Markets, 08-506 231 20
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-7639916, elisabeth.lennhede@seb.se