2009-01-12 08:00

SEB bäst i Norden på Trade Finance

- Vårt mål är att våra kunder ska betrakta oss som den bästa och mest innovativa Trade Finance banken i regionen. I detta ligger SEB:s styrka att kunna påvisa de stora besparings- och effektivitetspotentialerna i företagens nuvarande Trade Finance processer. Den här typen av utnämningar är välkomna bevis på att de förändringar vi gör uppskattas av marknaden. Vi har fortfarande en bit kvar innan vi är nöjda men vi rör oss i rätt riktning, säger Lars Millberg, chef för Trade Finance på SEB.

Undersökningen bygger på intervjuer med branschanalytiker, företagsledare och teknikexperter vilka har identifierat de som är bäst på att tillhandahålla handelsfinansiering i 68 länder och regioner runt om i världen. De kriterier som använts i urvalsprocessen inkluderar transaktionsvolymer, global täckning, kundtjänst, prissättning och användande av innovativa teknologier.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Lars Millberg, Global Head of Trade Finance, 08-763 85 46
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel. 070-763 99 16