2009-06-22 08:00

SEB bäst i Norden och Baltikum på Trade Finance

- Vi är mycket glada över att vara först med att vinna denna kategori av Trade Finance utmärkelser, och vi vill tacka våra kunder och Trade Finance Magazines läsare för att de tagit sig tid att uttrycka sitt stöd, säger Lars Millberg, chef för Trade Finance på SEB. Vi har mycket kvar att göra innan vi är framme vid vårt mål, men våra ansträngningar senaste åren börjar få effekt i marknaden och detta pris bekräftar att vi är på rätt väg, avslutar Millberg.

I november 2008 lanserade SEB The Benche (www.thebenche.com), en gratis, online webbmötesplats i syfte att stimulera kunskapsutbyte och underlätta en öppen dialog mellan individer verksamma inom internationell handel. The Benche redan nått industristandard som referenspunkt för Trade Finance och vi är mycket nöjda med det stöd vi fått från våra kunder och marknaden som helhet. Webbplatsen har lockat besökare från 171 länder över ett brett spektrum av företag och personer inom branschen.
 
Awards for Excellence är ett årligt evenemang där banker, advokatbyråer och försäkringsbolag med flera identifierat de som är bäst på Trade Finance.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Lars Millberg, Global Head of Trade Finance, 08-763 85 46
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel. 070-763 99 16