2009-07-08 15:00

SEB avvecklar sin norska bilfinansieringsverksamhet

Verksamheten, som bedrivs inom Møller BilFinans, finansierar slutkunders bilköp via samarbetsavtal med återförsäljare och ägs gemensamt av SEB och MøllerGruppen. Verksamheten har 31 medarbetare.
 
Avvecklingsbeslutet är i linje med SEB:s strategi att fokusera sina verksamheter inom kärnområden.
 
Transaktionen beräknas avslutas under det fjärde kvartalet 2009 och beräknas inte ha någon materiell påverkan på SEB:s operativa resultat.
  
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Karin Åkvist, chef Leasing & Factoring,  08-763 9770, 070-60 88 602
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, 070-763 99 16