2009-06-01 07:30

SEB Asset Selection utsett till Best Ucits-Compliant Hedge Fund 2008 av publikationen Hedge Funds Review

SEB Asset Selection är en Ucits III kompatibel hedgefond med inriktning på absolut avkastning. Fonden tar långa och korta positioner i fyra tillgångsslag (aktier, obligationer, valutor och råvaror) med sikte på en årlig avkastning som uppgår till riskfri ränta plus fem procentenheter. Fonden riktar sig till institutionella investerare samt privatkunder. Endast två och ett halvt år efter lansering har den blivit Nordens största hedgefond och SEB: s snabbast växande fond någonsin med tillgångar som för närvarande uppgår till cirka 1,5 miljarder euro.

- Vi är mycket glada över att få denna utmärkelse, säger Hans-Olov Bornemann, Senior Portfolio Manager och chef för Global Quant Team. När vi uppfann fonden under 2005 var vårt mål att konstruera "den ultimata fonden", det vill säga en fond som kombinerar de bästa egenskaperna hos hedgefonder med de bästa egenskaperna hos vanliga fonder. Därför är fonden 100 procent aktivt förvaltad, riktar sig mot absolut avkastning, har en attraktiv avgiftsstruktur, omfattas av ett strikt regelverk och kan köpas och säljas på en daglig basis, Bornemann avslutar.

Hedge Funds Reviews urvalsprocess inleds genom att man gör en kvantitativ översikt över alla fonder i utvärderingen för att ta fram råa prestandasiffror, liksom andra viktiga variabler. För att säkerställa att varje typ av hedgefondinvesterare bedöms på ett korrekt sätt, valdes domarna ut från en mängd olika investerar- och rådgivarföretag.

Divisionen SEB Wealth Management har över 100 miljarder euro under förvaltning och mer än 1000 anställda. SEB är den största leverantören av alternativa placeringar i Norden, med bland annat tillgångar inom private equity och fastighetsfonder.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Hans-Olov Bornemann, Head of Global Quant Team, Senior Portfolio Manager,
08-788 6213 
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se