2009-11-25 08:00

SEB är första nordiska bank att erbjuda tjänster för gränsöverskridande betalningar och kontohantering i kinesiska valutan renminbi (RMB) utanför Kina

- Dessa nya tjänster ger samtliga SEB:s kunder möjligheten att använda RMB för gränsöverskridande handel och gränsöverskridande betalningar mellan Kina och Singapore inom ramen för det pilotprogram som lanserats av de kinesiska myndigheterna, säger Bo Carlsson chef för SEB i Singapore
 
Pilotprojektet ses som det första steget att utveckla RMB till en internationell handelsvaluta för kinesisk import och export.
 
- Med RMB licensen som SEB fick tidigare i år, kan vi erbjuda e komplett lösning för våra företagskunder inom Cash Management, Trade Finance, valutahandel och utlåning för kunder som är baserade i Kina via vårt kontor i Shanghai, avslutar Carl Christensson, chef för SEB i Shanghai.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 september 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 233 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Bo Carlsson, chef SEB i Singapore, +65 97248550, bo.carlsson@seb.se
Carl Christensson, chef SEB i Shanghai, +86 123 7889 12393, carl.christensson@seb.se
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se