2009-02-06 10:23

Pressmeddelande: Årsstämma i SEB den 6 mars

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) håller årsstämma fredagen den 6 mars 2009 kl. 15.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Den fullständiga kallelsen publiceras i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Post- och Inrikes Tidningar och på www.sebgroup.com.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 87 30, 070-763 87 30