2009-08-24 09:00

Peter Kubicki ny chef för SEB i Luxemburg och Frederick Johansson ny chef för SEB i New York

Peter Kubicki var närmast chef för Trading och Capital Markets och SEB Enskilda Equities på SEB i Köpenhamn. Han efterträder Lars Friberg som ny chef för SEB i Luxemburg. Fredrik Johansson kommer närmast från en tjänst som chef för SEB Venture Capital i Stockholm och har dessförinnan arbetat i olika befattningar inom Client Relationship Management, både i Stockholm och i London. Fredrik Johansson efterträder Christian Dahlberg som ny chef för SEB i New York.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16