2009-10-02 08:43

Penny Hughes lämnar SEB:s styrelse

"På styrelsens vägnar vill jag tacka Penny Hughes för hennes stora insatser och betydande engagemang för SEB under de senaste nio åren, "säger Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77 eller 070-550 35 00