2009-05-11 18:00

Jan Sinclair ny landschef för SEB i Tyskland

Jan Sinclair började på SEB 1984 och har haft en rad tjänster inom bland annat affärsenheten Trading and Capital Markets och inom olika geografier, inklusive Luxemburg, Tyskland, Norge och Sverige. Innan han kom till Tyskland var han chef för Group Treasury.
 
Jan Sinclair efterträder Peter Buschbeck som slutar i SEB för att börja en ny tjänst utanför SEB. 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
 
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16