2009-02-17 14:09

Information inför årsstämma 2009

Styrelsens fullständiga förslag till SEB:s årsstämma 2009 finns nu tillgängliga på hemsidan, www.sebgroup.com. Dessa avser dagordningens punkter 17-22.
 
Årsstämman hålls fredagen den 6 mars 2009 kl. 15.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Katja Margell, chef externinformation, 070-745 91 38