2009-11-17 16:36

Inbjudan till Presskonferens - SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Nya utmaningar - vilken väg väljer världen?

Ett år har gått sedan världen tvärnitade med en skrämmande kraft. I dag finns flera positiva tillväxtsignaler. Produktionskurvorna har börjat peka uppåt, riskaptiten har återvänt och aktiemarknaden lyfter.
 
Men övertygelsen sviktar fortfarande om lösningar på världens ekonomiska och finansiella problem. Det är osäkert i hur hög grad tillväxten drivs av snabbt växande statsskulder och centralbankers monstruöst stora balansräkningar. Oron ökar för inflation och nya tillgångsbubblor.
 
Åt vilket håll, och med vilken kraft, pekar tillväxtkurvorna 2010/2011? Hur stora risker vågar centralbankerna ta - hur ska prisstabilitet vägas mot finansiell stabilitet? I vilken takt ska statsfinansernas saneras för att förhindra stigande statspappersräntor och hur kommer arbetsmarknadspolitiken att aktiveras? Hur formar G20 den nya ekonomisk-politiska världsordningen och hur väljer man att spela med växelkurserna?
 
Vad driver den svenska konjunkturen - kan vi frikoppla oss från omvärlden? Spelar den någon roll vem som vinner valet 2010? Kommer Riksbankens räntehöjningar att stärka kronan? 
 
Många spännande och avgörande frågor söker svar...
 
Tid:
Tisdagen den 24 november 2009
 
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
 
Pressträffen startar kl. 10.05
Plats:      
Rum 18, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
 
Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.
 
Välkomna!
 
Robert Bergqvist, chefekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 september 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 233 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.