2009-10-02 08:53

Inbjudan till presskonferens - SEB presenterar Eastern European Outlook

Några centrala ämnen som tas upp: Är återhämtningen på väg även i Östeuropa, den region som drabbats hårdast av den globala ekonomiska krisen? Och tinar kreditmarknaderna upp? Klarar Baltikum stålbadspolitiken och vad sker i euro-tidtabellen? Reser sig Ryssland snabbt med stöd av höjda råvarupriser? Fortsätter Polens positiva BNP-tillväxt? Kan Ukraina undvika en finansiell kollaps?
 
Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa. Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och ges ut två gånger per år.
 
Rapporten presenteras av Mikael Johansson, Baltikum- och Polenansvarig samt chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys.
 
Tid: Onsdag 7 oktober 2009, kl 10.00
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
 
Vänligen bekräfta ditt deltagande till Elisabeth Lennhede, presskontakt, via e-mail elisabeth.lennhede@seb.se eller telefon 08-763 9916 så snart som möjligt.
 
Välkomna!
 
Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.