2009-08-31 07:00

Inbjudan till Presskonferens - Påminnelse - SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Utsikter från en vändpunkt: Förhoppningar & bakslag

Men är världens och enskilda länders obalanser och problem nu äntligen lösta? Hur ska regeringar och centralbanker hantera de nya policyutmaningarna som är i antågande - är oron för inflation och repriserade bubblor och obalanser befogad? Hur ser övergången ut från akut krispolitik till eftervård, struktur- och tillväxtpolitik?
 
Sverige avviker i viktiga delar från det globala mönstret när det gäller export, stats-finanser, valutaeffekter, bostadsmarknad och kreditgivning. Vad betyder det för den svenska ekonomins möjligheter att återta förlorad mark? Vilken roll spelar valåret och avtalsrörelsen 2010 för de ekonomiska utsikterna? När höjer Riksbanken räntan och hur mycket kraft finns det kvar i kronförstärkningen?   
 
Många spännande och avgörande frågor söker svar.
 
Tid:   
Tisdagen den 1 september 2009
 
 
Publicering av Nordic Outlook kl. 09.00
<=  OBS! Tiden
 
Pressträffen startar kl. 09.05 - avslutas  09.55
<=  OBS! Tiden
 
Plats:  Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm   
 
 
Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.
 
Välkomna!
 
Robert Bergqvist, chefekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.