2009-06-01 07:00

Inbjudan till Presskonferens - Påminnelse - SEB presenterar Investment Outlook: Marknadssyn och portföljstrategi, juni 2009

Hur förvaltas kapital i brytningstider som de nu rådande? Finns det några placeringsområden som är särskilt intressanta? Kan börsen stiga trots en mycket svag konjunkturinramning? Är det läge att börja placera i private equity och fastigheter? Meningar om hur framtiden ska gestalta sig skiftar och det påverkar prissättningen på marknaden. Men i det här läget finns det även goda möjligheter. Dels är vi inne i en period då exempellösa stimulanspaket lanseras i världen, en välbehövd kapitalinjektion. Dels ser vi skäl till viss optimism när det gäller tillväxten i Asien. Vår uppgift idag är att bygga upp en investeringsfilosofi som utnyttjar de möjligheter som marknaderna ger, utan att ta onödiga risker.
 
SEB Investment Strategy presenterar sin andra upplaga av Investment Outlook som publiceras fyra gånger om året. Rapporten ger en bild av hur vi omsätter omvärldens förutsättningar till faktiska investeringsmöjligheter. Hans Peterson, CIO Private Banking och Head of Investment Strategy samt Lars-Gunnar Aspman, senioranalytiker och ansvarig för makroanalys i Private Banking ger dig svar på ovanstående frågor.
 
Tid:
Tisdagen den 2 juni 2009
 
Publicering av Investment Outlook kl. 10.00
Plats:  
Rum 15, Sveavägen 8, Stockholm
 
Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.
 
Välkomna!
 
Hans Peterson, telefon 08- 763 6921, mobil 070-763 6921
Lars Gunnar Aspman, telefon 08-763 6975, mobil 070-603 9818
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 mars 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 460 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1187 miljarder kronor. Koncernen har cirka 21 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.