2009-09-07 07:00

Inbjudan till presskonferens - Påminnelse - SEB presenterar Investment Outlook: Marknadssyn och portföljstrategi

Vad finns det för tecken på att konjunkturen ska lyfta? Hur ser riskviljan ut om vi jämför med för ett par månader sedan? Vad har egentligen som hänt under det gångna året? Var finns den nya efterfrågan? Börjar det ljusna för fastigheter som tillgångsslag? Och finns det trender och branscher som kan anses vara mer hållbara än andra?
 
Det är onekligen en mycket intressant höst som väntar. Vi är inne i en fas när prognoserna för den ekonomiska tillväxten gradvis justeras upp. I takt med det stiger riskviljan. Men medan senaste tidens makroindikatorer tyder på att aktiviteten i ekonomin tydligt är på väg att öka, har företagen fortsatt att förmedla relativt svaga signaler när det gäller orderingång och försäljning. Det finns med andra ord fortfarande anledning till viss försiktighet. Vår uppgift är idag som alltid att bygga en investeringsfilosofi som utnyttjar de möjligheter marknaderna ger, utan att ta onödiga risker.
 
SEB Investment Strategy presenterar sin tredje upplaga av Investment Outlook som publiceras fyra gånger per år. Rapporten ger en bild av hur vi omsätter globala förutsättningar till faktiska investeringsmöjligheter. Hans Peterson, CIO Private Banking och Head of Investment Strategy samt Lars Gunnar Aspman, senioranalytiker och ansvarig för makroanalys i Private Banking, ger dig svar på ovanstående frågor.
 
Tid:
Tisdagen den 8 september 2009
 
Publicering av Investment Outlook kl. 10.00
Plats:   
Rum S1, Sveavägen 8, Stockholm
 
Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.
 
Välkomna!
 
Hans Peterson, telefon 08- 763 6921, mobil 070-763 6921
Lars Gunnar Aspman, telefon 08-763 6975, mobil 070-603 9818
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.