2009-10-07 16:04

Inbjudan - SEB:s resultat för tredje kvartalet 2009

Onsdagen den 21 oktober, klockan 07:30 offentliggörs SEB:s resultat för tredje kvartalet. I tillägg finns presentationsmaterial och ytterligare information i form av "Facts & Figures" tillgängliga på www.sebgroup.com/ir
 
Onsdagen den 21 oktober
 
Presskonferens
Tid: 09:30
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.
 
Presskonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.
 
Telefonkonferens
Tid: 15:00
Annika Falkengren och Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet följt av en frågestund.
 
För att delta, ring +44 (0)20 7162 0025, ange konferens id: 847581, minst 10 minuter innan konferensen börjar.
 
Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.
 
Torsdag den 22 oktober
 
Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: 08:00 (lokal tid)
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX
 
SEB representeras av Annika Falkengren, Jan Erik Back, Johan Andersson, chef för SEB's centrala risk- och kreditfunktion och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations.
 
Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Else-Marie Nerep via e-mail  else-marie.nerep@seb.se eller telefon 08-763 8289, så snart som möjligt.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 374 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 267 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com
 
 
_____________________________________________
 För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 070-763 8501
Katja Margell, chef External Communications, 08-763 91 63, 070-745 91 38