2009-01-29 10:16

INBJUDAN - SEB:s bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2008

Torsdagen den 12 februari, klockan 07:30 offentliggörs SEB:s resultat för fjärde kvartalet. I tillägg finns presentationsmaterial och ytterligare information i form av "Facts & Figures" tillgängliga på www.sebgroup.com i samband med följande aktiviteter.
 
 
Torsdag 12 februari
 
Presskonferens
Tid: klockan 10:30 
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.
 
Telefonkonferens
Tid: klockan 14:00 
Annika Falkengren och Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör presenterar resultatet följt av frågestund.
 
För att delta, ring +44 (0)20 7162 0025, minst 10 minuter innan konferensen börjar.
 
Telefonkonferensen kan även följas på www.sebgroup.com där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.
 
Video webcast
Möjlighet finns att se och lyssna på Jan Erik Back, som kommenterar resultatet. Denna video webcast kommer att vara tillgänglig torsdag 12 februari  på www.sebgroup.com.
 
 
Fredag 13 februari
 
Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: klockan 08:00  (lokal tid) 
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX
 
SEB representeras av Annika Falkengren, Jan Erik Back och Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations.
 
Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Else-Marie Nerep, via e-mail  else-marie.nerep@seb.se eller telefon 08-763 8289, så snart som möjligt.
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Katja Margell, chef External Communications, 08-763 91 63, 070-745 91 38