2009-09-24 11:30

Hushållens förmögenhet repar sig

Värdet på hushållens samlade nettoförmögenhet steg med 361 miljarder kronor, eller cirka sex procent under andra kvartalet. Värdet på tillgångarna ökade med 422 miljarder kronor och skulderna ökade med 61 miljarder kronor.
 
Under första halvåret 2009 ökade nettoförmögenheten med sammanlagt 472 miljarder kronor. Det innebär att närmare hälften av förra årets tapp i förmögenheten nu har återhämtats. Under 2008 föll värdet på hushållens nettoförmögenhet med 976 miljarder kronor.
 
Värdet på hushållens förmögenhet toppade andra kvartalet 2007 på 6 903 miljarder kronor och bottnade fjärde kvartalet 2008 på 5 604 miljarder kronor.
 
- Den kraftiga börsuppgången, stigande bostadspriser och ett högt nysparande ligger bakom återhämtningen i hushållens förmögenhet. Men ännu är det en bra bit kvar innan hushållens balansräkning är tillbaka på toppnoteringen sommaren 2007, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Nysparandet för andra kvartalet uppgick till 57 miljarder kronor. Nettoinflödet på bankkonto var 30 miljarder kronor, i fonder 15 miljarder kronor och i försäkringar 16 miljarder kronor. Övriga sparformer minskade med sammanlagt 4 miljarder kronor.
 
Lånen ökade kraftigt under andra kvartalet, med drygt 61 miljarder kronor. Under första kvartalet var skuldökningen cirka 30 miljarder kronor. Sett till den senaste tolvmånadersperioden ligger skuldökningstakten på 7,3 procent och det är den lägsta procentuella ökningen sedan slutet av år 2000.
 
- Extremt låg ränta och lite starkare framtidstro hos hushållen i kombination med nya ROT-avdraget och mer fart i bostadsmarknaden förklarar skuldökningen under kvartalet, säger Gunilla Nyström.
 
Återhämtningen i värdet på hushållens tillgångar bidrar till att skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, faller tillbaka till 28,4 procent från att ha toppat på runt 30 procent.
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar ökade med 24,6 procent till 2 137 kronor jämfört med föregående kvartal, värdet på de ränterelaterade tillgångarna minskade med 2,5 procent till 2 653 kronor jämfört med föregående kvartal och värdet på bostäder ökade med 1,9 procent till 3 698 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 13,7 (13,6) procent. Swedbank har 14,8 (14,6) procent, Alecta 9,7 (9,7) procent, Skandia 9,6 (9,6) procent, Nordea 8,9 (9,0) procent, AMF 7,5 (7,5) procent, Handelsbanken 7,4 (7,5) procent och Länsförsäkringar 4,8 (4,9) procent.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, 08-785 18 42
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se