2009-04-14 11:30

Hushållens förmögenhet fortsätter att falla

Värdet på hushållens samlade nettoförmögenhet föll med 461 miljarder kronor, eller cirka sju procent under fjärde kvartalet. Värdet på tillgångarna föll med 423 miljarder kronor och skulderna ökade med 38 miljarder kronor.
 
Nettoförmögenheten har under förra året minskat med 1 151  miljarder kronor, eller cirka 17 procent, till 5 447 miljarder kronor. Värdet på tillgångarna föll med 972 miljarder kronor och skulderna ökade med 179 miljarder kronor.
 
- Fjärde kvartalet 2008 blev en riktig rysare för hushållens samlade förmögenhet med kraftiga värdefall för både aktier och bostäder i kombination med fortsatt ökning av lånen, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Nettoinflödet på bankkonto var 12,6 miljarder kronor, i obligationer 6,7 miljarder kronor samt i försäkringssparande 6,7 miljarder kronor. Samtidigt gjordes nettouttag ur fondsparandet på 12,3 miljarder kronor och ur traditionell pensionsförsäkring med 4, 3 miljarder kronor.
 
Lånen fortsatte att öka, men ökningstakten har mattats betydligt. Under den senaste tolvmånadersperioden har hushållens skulder ökat med cirka 8 procent, den lägsta ökningstakten sedan 2003.
 
- Oro för framtiden och svalare bostadsmarknad ligger bakom den lägre ökningen av nyutlåningen, säger Gunilla Nyström.
 
Hög skuldsättning och fallande tillgångsvärden gör att hushållens skulder i förhållande till tillgångarna (skuldkvoten) nu börjar närma sig 30 procent. Det är den högsta nivån sedan Sparbarometern startade 1996.
 
- I genomsnitt är hushållens förmögenhetssituation fortfarande god. Men förmögenheten är väldigt ojämnt fördelad. Många hushåll har under 2008 både sett sina bostäder och pensionsbesparingar falla kraftigt i värde samtidigt som de tvingats tulla på sina kortfristiga besparingar för att hantera bland annat höga ränteutgifter. I kombination med oro för jobben skapar det ett starkt incitament att spara mer framöver, säger Gunilla Nyström.
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar minskade med 13,5 procent till 1 716 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, värdet på de ränterelaterade tillgångarna ökade med 3,6 procent till 2 691 miljarder kronor och värdet på bostäder minskade med 6,9 procent till 3 361 miljarder kronor.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 14,0 (14,8) procent. Swedbank har 14,5 (14,8) procent, Skandia 9,8 (9,7) procent, Handelsbanken 7,5 (7,6) procent, Nordea 8,8 (8,7) procent, Alecta 9,9 ( 9,7) procent, AMF 7,4 (7,4) procent och Länsförsäkringar 4,8(4,6) procent.
 
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, SEB Trygg Liv,
08-785 18 42
 
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16