2009-12-17 10:10

Gamla Liv höjer återbäringsräntan till 3 procent

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }


Stockholm den 17 december 2009PRESSMEDDELANDE


Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 januari 2010 från 0 till 3 procent före skatt och kostnadsavdrag.

 

  • Efter den djupa finanskrisen har världens börser nu börjat återhämta sig rejält. Detta i kombination med god kapitalförvaltning har lett till en förbättrad konsolidering, vilket nu ger oss utrymme att höja återbäringsräntan, säger Nils Henriksson, finansdirektör Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv. 


Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 30 november 2009 101 procent, solvensgraden uppgick till 173 procent och aktieexponeringen i portföljen var cirka 40 procent. Totalavkastningen per den 30 november 2009 var 13,6 procent.


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 september 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 233 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.


_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Nils Henriksson, finansdirektör Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, 070-656 12 82


Presskontakt: Gunilla Svensson, 073-925 11 71