2009-02-16 11:30

En titt i plånboken hos 70-talisterna

Sjuttiotalisterna sparar regelbundet, men vill öka sitt sparande
Drygt 80 procent har ett sparande vilket är ungefär lika många som 2006 men fler har ett regelbundet sparande. Något fler sparar dessutom lite större belopp. Men fortfarande är ett sparbelopp mellan 251 och 500 kronor i månaden vanligast. Sparmålen är fortfarande buffert, ålderdom och semester, men andelen som buffertsparar har ökat. Dessutom sparar man till sina barn i större utsträckning. De populäraste sparformerna är fortfarande, bankkonto, fonder och pensionssparande. Andelen som väljer bankkonto har dock ökat något sedan 2006. Det är fler nu än 2006 som vill öka sitt sparande, men fortfarande lika många som anser sig ha råd med det.
 
Hälften av sjuttiotalisterna pensionssparar privat, men vet fortfarande lite om sin tjänstepension.
Närmare hälften av sjuttiotalisterna har ett privat pensionssparande. Endast var tredje har gjort någon förändring i sitt premiepensionssparande. Fortfarande har hälften dålig kunskap om hur mycket arbetsgivaren sätter av till tjänstepensionen men trots det har närmare 60 procent gjort ett aktivt val av tjänstepensionen. Det är en kraftig ökning sedan 2006. Sannolikt beror det på den informationskampanj som många avtalsområden har haft den senaste tiden.
 
- Det är mycket positivt att allt fler nu inser hur viktig del tjänstepensionen är i den framtida pensionen. När man söker arbete är inte bara lönen en vägande komponent utan också om arbetsgivaren erbjuder en tjänstepensionslösning, säger Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom.
 
Sjuttiotalisterna har stora lån - kan tänka sig låna mer
De flesta sjuttiotalister (84 procent) har lån, mot 77 procent bland övriga befolkningen. 2006 var motsvarande siffror 81 procent för sjuttiotalisterna och 63 procent för övriga. Andelen sjuttiotalister som har ökat sin belåning har inte stigit i lika stor omfattning som för övriga. De har främst lånat till bostad, bil och studier. Sjuttiotalisterna är överrepresenterade bland dem med stora bostadslån. Andelen med lån mellan en och tvåmiljoner kronor har ökat med 11 procentenheter sedan 2006 och de med lån över 2 miljoner har ökat från 6 till 11 procent. Skuldökningen speglar prisutvecklingen på bostäder. Cirka 40 procent planerar att ta nya lån inom de närmaste åren och då främst till att köpa/renovera bostad. Ungefär en av fyra har handlat på avbetalning och då främst hemelektronik.
 
Beskrivning av undersökningen
En jämförelse mellan 70-talisterna och övriga befolknings syn på plånboksfrågor utifrån SIFO:s Finans Monitor 2008 samt jämförelse med 2006 års Finans Monitor.
5000 intervjuer (16-79 år) varav 862 födda mellan 1970 och 1979.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: https://www.seb.se/pow/default.asp 
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16