2009-04-24 09:05

Delstaten Kalifornien köper gröna obligationer för 300 miljoner US dollar för att främja globala lösningar på klimatförändringar

-  Detta är en milstolpe för investeringar - vår första när det gäller lösningar på den globala klimatförändringen, säger Lockyer. Att köpa dessa gröna obligationer är finansiellt bra för Kalifornien. Det stärker diversifieringen i vår portfölj samtidigt som det ger en god investering med en trippel-A emittent. Det skickar också budskapet till världen att när det gäller att bekämpa klimatförändringar, är Kalifornien inte bara beredd att bidra med sin politik, utan även med sina pengar.
 
-  Vi ser ett stort intresse för produkten, och denna investering från finansförvaltningen i delstaten Kalifornien är ytterligare en bekräftelse på att produkten uppfyller investerarnas krav, säger Magnus Carlsson, Vice VD och chef för storföretag och institutioner, SEB.
 
 
 
Sammanfattning
Emittent: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) ¨
Betyg: Aaa/AAA
Belopp: USD 300,000,000
Förfallodag: 24 april, 2012
Emissionskurs och Inlösen: 100%
Kupong: 3-månaders USD Libor Rörlig ränta
Valör: USD 100.000,00 och integrerade multiplar därav
Clearingsystem: DTC
Enda lead manager:
SEB genom SEB Enskilda Inc N.Y.

För mer information om SEB:s åtagande att minska klimatförändringar och Världsbankens gröna obligation emitterad av SEB, vänligen besök: www.sebgroup.com.
Världsbanken är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FN:s Ekonomiska och sociala råd. Den består av fem internationella organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder i syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom. www.worldbank.org/debtsecurities.
 _____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
SEB
Christopher Flensborg, Coordinator, Capital Markets, SEB, 08 5062 31 38, christopher.flensborg@seb.se
Klas Eklund, Senior Economist, miljöfrågor, SEB, 070 763 80 88, klas.eklund@seb.se
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, SEB, 08 763 9916, 070 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se
 
Världsbanken
Doris Herrera-Pol, global chef för Capital Markets, +1 202 458 0779, dherrerapol@worldbank.org
Jeff Brez, Communications, Sustainable Development, +1 202 458 7628, jbrez@worldbank.org
 
California State Treasurer's Office
Tom Dresslar, Communications Director, +1 916 653 2995, tdresslar@treasurer.ca.gov