2008-11-06 14:01

Världsbanken och SEB samarbetar med skandinaviska institutionella investerare för att finansiera "gröna" projekt

Det gröna obligationslånet är ett exempel på den typ av innovation Världsbanken försöker uppmuntra till inom sin "strategiska ram för utveckling och klimatförändringar", som presenterades tidigare i år med syfte att stimulera och samordna aktiviteter inom offentlig och privat sektor. Detta är första gången Världsbanken och SEB  tillsammans erbjuder obligationer kopplade till ett specifikt Världsbanksprogram.

- Vi är mycket glada över att samarbeta med Världsbanken i denna första gröna obligation, säger Annika Falkengren, VD och koncernchef, SEB. Med den här obligationen kan vi erbjuda våra kunder en produkt med vilken de kan uppnå tre saker: ta ställning för att bekämpa den globala uppvärmningen, stödja Världsbanken och dess medlemmar i deras arbete för att bekämpa fattigdom, samt säkra en högre avkastning än i statspapper genom att investera i Världsbankens obligationer med Aaa/AAA-rating.
 
- Att bekämpa klimatförändringen kommer att ta enorma resurser som endast kan komma från ett väl iscensatt flöde av offentliga och privata finansieringskällor. Denna transaktion är en viktig första ansträngning för att visa på ett sätt på vilket detta kan göras. Vi hoppas att det visar att privatpersoner säkert och lönsamt kan investera sina besparingar i dag och samtidigt bidra till en bättre värld för sina barn, säger Robert B. Zoellick, President, Världsbanken.

De första gröna obligationerna från Världsbanken är denominerade i svenska kronor, totalt 2 325 miljarder SEK, med en löptid på sex år. Ränta per år är 0,25 procent över räntan för svenska statsobligationer. SEB är arrangör och kommer att erbjuda obligationerna till investerare via sitt distributionsnät. Ett antal skandinaviska huvudinvesterare har säkrat emissionen. Credit Suisse International är senior co-manager och Landesbank Baden-Württemberg är co-manager i transaktionen.

Sammanfattning
Emittent: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) ¨
Betyg: Aaa/AAA
Belopp: SEK 2 325 miljarder
Likviddag: 12/11/2008
Förfallodag: 12/11/2014
Emissionskurs: 100,157
Inlösen: 100%
Kupong: 3,5%
Valör: SEK 10.000,00 och integrerade multiplar därav
Notering: Luxemburg
Clearingsystem: Euroclear
Enda lead manager: SEB

För mer information om SEB:s åtagande att minska klimatförändringar och Världsbankens gröna obligation emitterad av SEB, vänligen besök: www.sebgroup.com.
 
Världsbanken är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FN:s Ekonomiska och sociala råd. Den består av fem internationella organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder i syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom. www.worldbank.org/debtsecurities.
 
 _____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
 
SEB
Christopher Flensborg, Coordinator, Capital Markets, SEB, 08 5062 31 38, christopher.flensborg@seb.se
Klas Eklund, Senior Economist, miljöfrågor, SEB, 070 763 80 88, klas.eklund@seb.se
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, SEB, 08 763 9916, 070 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se
 
Världsbanken
Doris Herrera-Pol, global chef för Capital Markets, +1 202 458 0779, dherrerapol@worldbank.org 
Roger Morier, Communications Advisor, hållbar utveckling, +1 202 473 5675, rmorier@worldbank.org