2008-12-19 08:00

SEB:s Företagarpanel: Småföretagen ser kärvt 2009, men spår vändning 2010

Tre av fyra företagare tror på fortsatt lägre aktivitet i ekonomin under första kvartalet 2009, men det är ändå bara var tredje företagare (31 procent) som tror att det egna företagets omsättning är lägre i mars 2009 än i december 2008. Ett oroväckande tecken är dock att de största företagen i mätningen (50-249 anställda) är mest pessimistiska. Där tror vartannat företag (49 procent) att de har lägre omsättning i mars 2009 än idag. De är också mest benägna att tillgripa personalminskningar: 23 procent uppger att de ekonomiska utsikterna fått dem att ändra sina anställningsplaner, och hela 37 procent bedömer att man kommer att ha minskat antalet anställda till mars 2009. De minsta företagen (1-9 anställda) är minst benägna att säga upp - bara 6 procent planerar för uppsägningar, och hela 44 procent svarar att "att säga upp personal är det sista vi gör".
 
Ser man till branschhemvist så håller tjänstesektorn fortsatt emot bäst i nedgången. Där väger det fortfarande jämnt mellan de som upplevt fortsatt "stark efterfrågan" under det senaste kvartalet och de som känt av "svag efterfrågan". En majoritet av tjänsteföretagen (54 procent) har haft "normal" efterfrågan det senaste kvartalet.  Kristecknen har varit tydligast i handeln där 39 procent rapporterar svag efterfrågan det senaste kvartalet, medan endast 10 procent av företagen har upplevt "stark" efterfrågan. Alla företag, oavsett storlek eller bransch, ser konjunkturen och den egna likviditeten är som de två största utmaningarna inför 2009.
 
På frågan om man ser några positiva effekter för det egna företaget av konjunkturnedgången så svarar vart fjärde företag att man kan se sådana. Det som framhävs är då främst att det blir lättare att hitta arbetskraft, lägre inköpspriser och lägre räntor. Att i lågkonjunkturen verkligen se över och ifrågasätta alla kostnader framhävs också som en positiv möjlighet.
 
 
 
 
SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming kommenterar resultaten:
 
-          Alla inser att det är allvar, men många företag står väl rustade efter en lång högkonjunktur. Det är ett tufft år som väntar, men få ser nattsvart på läget. Småföretagare är ju till naturen optimister, och nu siktar många på att komma starkare ur krisen för att vara med när det vänder, vilket man tror sker 2010.
 
-          Det är klokt att se över sin affär och vara förberedd för att försöka dra fördelar av lågkonjunkturen. I så fall kan man försöka ta marknadsandelar genom att utvidga produktutbudet eller nå nya kunder. Mindre företag har ofta en fördel av att vara mer snabbfotade och lättare kunna anpassa verksamheten till rådande konjunkturläge, fortsätter Ingela Hemming. De företag som har god likviditet och som kan fortsätta satsa har stor chans att gå ur lågkonjunkturen som vinnare.
 
 
Om SEB:s Företagarpanel:
1 076 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbaserade undersökning.  Enkäten genomfördes den 9-11 december 2008.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se