2008-11-26 08:00

SEB:s Finanschefsindex: Pessimismen breder ut sig - Vikande efterfrågan tvingar fram nedskärningar

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 50 största företag, visar att affärsklimatet hårdnat betydligt sedan den senaste mätningen i september i år. SEB:s Finanschefsindex får värdet 50 i november, ner från 56 i september.
 
SEB:s finanschefsenkät avslöjar att endast en liten minoritet av finanscheferna nu bedömer affärsklimatet som gynnsamt.
 
- Ett tecken på att affärsklimatet hårdnar är ett betydligt större fokus på kostnadsbesparingar och personalnedskärningar, både i Sverige och utomlands. Detta är ett tecken på att vi går mot en period av lägre investeringar och tillväxt säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med Monica Ochman har sammanställt analysrapporten.
 
Företagens finansiella ställning uppfattas nu som svagare av finanscheferna.
 
- Den ökande oviljan bland finansiella institutioner att låna ut pengar kan bidra till färre investeringar bland företagen. Detta kan i sin tur ytterligare tynga den ekonomiska tillväxten i Sverige, säger Ochman.
 
Andelen finanschefer som tror på framtida prishöjningar har minskat kraftigt
 
- Resultatet står i skarp kontrast mot den förra mätningen då hela 74 procent av de svarande trodde på prishöjningar. Minskad oro för råvarupriser kan vara en förklaring, säger Lindahl.
 
 
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för elfte gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com \Press.
_____________________________________________________________________
 
För ytterligare information kontakta:
Ebba Lindahl, Trading Strategy, SEB, tel. 08-506 232 08
Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-763 99 16