2008-10-06 10:00

SEB:s Boprisindikator når ny bottennivå

SEB:s Boprisindikator fortsätter att falla brant och når den lägsta nivån sedan mätningarna startade våren 2003. Det är femte månaden i följd som Boprisindikatorn backar. Av tillfrågade hushåll svarar 18 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året, att jämföra med 27 procent i september och 32 procent i augusti. Hela 57 procent spår fallande priser mot 42 procent i september och 33 procent i augusti.
 
21 procent av hushållen tror på oförändrade priser, vilket innebär att sammanlagt 78 procent räknar med fallande eller stillastående priser.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i oktobermätningen på minus 39, en nedgång med 24 enheter sedan förra månaden.
 
- Allt fler hushåll räknar med en svag bostadsmarknad den närmaste tiden. Det är rationellt. Hushållen pressas av allt högre räntekostnader till följd av oron på finansmarknaderna. Därtill kommer kraftig inbromsning i konjunkturen och oro för högre arbetslöshet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
- Även om utsikterna för bostadsmarknaden nu ser övervägande dystra ut finns mildrande faktorer på sikt. Boräntorna väntas så småningom falla tillbaka och från årsskiftet kommer skattesänkningar ge en majoritet av hushållen mer pengar i plånböckerna.
 
Få hushåll planerar binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är något fler än förra månaden.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på 4,6 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan ligger på 4,62 procent om ett år. Det är något lägre än förra månaden.
 
- Hushållen räknar visserligen med att Riksbanken kommer att sänka räntan, men i betydligt mindre utsträckning än vad marknaden och de flesta bedömare tror, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1000 intervjuer, genomfördes den 24 september till 1 oktober 2008.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
 
Presskontakt: Lena Bivner, 0703 - 93 85 77