Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator - Hushållen tror åter på stigande bostadspriser

SEB:s Boprisindikator fortsätter att stärkas. Av tillfrågade hushåll svarar 42 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året, att jämföra med 38 procent i mars och 32 procent i februari. 24 procent spår fallande priser mot 30 procent i mars och 37 procent i februari.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i aprilmätningen på 18, en uppgång med tio enheter sedan förra månaden.
 
-  Kombinationen av fortsatt stark arbetsmarknad, börsuppgång under den senaste månaden och lägre fastighetsskatt i tillväxtområden, får sannolikt hushållen att se mer positivt på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Rekordfå hushåll tänker binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån är det för fjärde månaden i följd bara fyra procent som svarar att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, den lägsta nivån sedan mätningarna startade för fem år sedan.
 
-  Hushållen tror inte att reporäntan blir så mycket högre och ser därför inte något skäl till att binda mer av lånen, säger Gunilla Nyström.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på 4,5 procent om ett år
På frågan "Riksbankens reporänta, som styr rörliga hushållslån, ligger idag på 4,25 procent. På frågan, vad tror du den är om ett år, svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan ligger på 4,51 procent.
 
- Hushållen tror att Riksbanken kommer att behöva höja en gång till och ligger därmed högre i sina ränteförväntningar än såväl Riksbanken som de flesta andra bedömare. Skillnaden kan bero på att omvärldsbevakare ser mer av annalkande svagare konjunktur än vad hushållen just nu känner av i sin vardag, säger Gunilla Nyström.  
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1000 intervjuer, genomfördes den 26 mars till den 2 april 2008.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
 
Presskontakt: Lena Bivner, 0703 - 93 85 77