2008-12-08 10:00

SEB:s Boprisindikator faller till ny lägstanivå

Det branta fallet i SEB:s Boprisindikator fortsätter. Nivån är nu den lägsta sedan mätningarna startade i mars 2003. Hela 73 procent av hushållen spår att bostadspriserna ska falla det kommande året, mot 66 procent i november. Endast 11 procent spår stigande priser, mot 14 procent i november.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i decembermätningen på minus 62, en nedgång med 10 enheter sedan förra månaden. Sedan toppen juni 2007 har Boprisindikatorn fallit 127 enheter.
 
- En allvarlig oro för jobben och framtiden ligger bakom hushållens alltmer negativa syn på bostadsmarknaden. Riksbankens kraftfulla räntesänkningar kan mildra prisnedgången men den tvära inbromsningen i konjunkturen och svagare arbetsmarknad väger trots allt tyngst för hushållen, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Rekordfå hushåll planerar binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar endast tre procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är den lägsta nivån som uppmätts hittills.
 
- Hushållen räknar med lägre räntor i lågkonjunkturens spår. Då är det rationellt att inte binda mer av lånen, säger Gunilla Nyström.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på 3,42 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 3,42 procent. Det är något lägre än förra månaden, men långt över dagens reporänta. OBS att intervjuerna genomfördes före Riksbankens senaste räntesänkning.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1000 intervjuer, genomfördes den 26 november till 3 december 2008.
 
_____________________________
 
För ytterligare information kontakta:
 
Presskontakt: Lena Bivner, 0703 - 93 85 77