2008-03-10 12:30

SEB:s årsredovisning på nätet

Från och med i dag, den 10 mars, kl.15.00 finns SEB:s årsredovisning på www.sebgroup.com.
 
Den förkortade versionen, årsöversikten, finns också tillgänglig på hemsidan.
 
Samtidigt presenterar SEB för första gången en rapport avseende Capital Adequacy and Risk Management (Pelare 3) i enlighet med kapitaltäckningsdirektivet. Rapporten, som finns på www.sebgroup.com, kompletterar informationen i SEB:s årsredovisning.