2008-12-18 10:48

SEB välkomnar initiativ för att stödja det lettiska finansiella systemet

- SEB:s band till Lettland är nära och starka. Norra Europa är vår hemmamarknad och vi har varit lokalt etablerade och engagerade i Lettland sedan 10 år tillbaka, säger Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef i SEB koncernen.
 
 
- SEB har alltid tillsett att  vår lokala lettiska bank, SEB banka, har de finansiella resurser som har krävts för att konstruktivt bidra till utvecklingen av den lettiska ekonomin  genom utlåning till företag och hushåll. Vi ser idag en fortsatt långsiktig utvecklingspotential i Lettland och som hemmamarknad för SEB avser vi att, genom vårt dotterbolag SEB banka, fortsätta tillhandhålla krediter till våra kunder i lokal valuta och, i förekommande fall, i euro.
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 8501, 070-763 8501
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 8730, 070-763 8730