2008-12-11 08:00

SEB utsett till Best Trade Finance Bank i Norden

- Vi är oerhört ödmjuka inför detta pris, säger Lars Millberg, chef Trade Finance. Att professionella Trade Finance kunder har valt oss till bästa bank i Norden visar att vårt förändringsarbete ger avtryck, men ännu är vi inte färdiga. Trade Finance är en tjänst som alla banker kan erbjuda, därför har vi lagt stor vikt på att se till att vi har den bästa personalen. Det är via dem som kunderna upplever oss.
 
Drygt 2,000 företag deltog i enkäten och detta är första gången Trade Finance enkäten har kategorin "Norden".
 
SEB lanserade nyligen The Benche, en webbmötesplats för Trade Finance specialister.
www.thebenche.com är öppen för alla Trade Finance specialister och andra aktörer aktiva inom internationell handel. The Benche erbjuder en unik möjlighet att hämta och dela kunskap och erfarenheter, samt diskutera och nätverka med andra professionella aktörer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Lars Millberg, Global Head of Trade Finance, 08-763 85 46
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-7639916, elisabeth.lennhede@seb.se