2008-12-23 10:56

SEB Enskilda utsett till Finlands bästa mäklarhus i Prospera 2008

-  Vi är mycket nöjda över att vi ytterligare lyckats stärka vår position på den finska aktiemarknaden samtidigt som vi ökat försprånget till konkurrenterna. Att detta erkännande kommer från investerare är särskilt uppskattat speciellt med tanke på att 2008 har varit ett krävande år för hela marknaden, säger Mika Koskinen, Head of Equities på SEB Enskilda i Finland.
 
Inom analys har SEB Enskilda behållit sin dominerande ställning. 14 sektorer utvärderades och SEB Enskilda rankas etta inom de åtta sektorerna makro och strategi, livsmedel, detaljhandel och konsumentvaror, telekomföretag, engineering, stål och metall, byggnads, och energi och utility. SEB Enskilda rankades också på andra plats inom tre sektorer: bank & försäkring, media och skog.

Undersökningen bygger på intervjuer med portföljförvaltare och analytiker hos institutionella aktieinvesterare och är den enskilt viktigaste mätningen av aktiemäkleri och aktieanalys som utförs i Norden.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Mika Koskinen,  Head of Equities, SEB Enskilda, Finland, +358 9 616 28718
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-7639916, elisabeth.lennhede@seb.se