2008-11-28 18:13

SEB Enskilda Equities utsett till bästa mäklarhus i Sverige 2008 i Prospera undersökning

Enligt Prosperas undersökning är SEB Enskildas styrkor hög back office kvalitet, regelbunden analys, företagspresentationer samt personliga försäljningskontakter och kundkännedom, leverans av affärsidéer och marknadsinformationsstöd.

Årets undersökning topprankar SEB Enskilda för svensk analys inom makro, strategi, bank och försäkring, ingenjörsteknik och skogsbruk och SEB Enskildas analys är bland de tre bästa i alla 14 kategorier, en förbättring inom hela åtta kategorier.

SEB Enskilda Equities marknadsandel uppskattas till 17 procent bland svenska institutioner, vilket motsvarar en 1:a placering.

Undersökningen bygger på intervjuer med portföljförvaltare, återförsäljare och institutioner under perioden 3 oktober till 18 november, 2008.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel. +46 70 763 99 16