2008-12-23 11:12

SEB Enskilda Equities utsett till bästa mäklarhus i Norden 2008 i Prospera undersökning


Som under tidigare år, har Prospera har vägt samman resultaten av de fyra nordiska ländernas individuella undersökningar för att få en total bild av de nordiska institutionernas aktiehandel och dess motparter. Totalt har 140 institutioner deltagit i undersökningarna och SEB Enskilda rankas på första plats. Även bland de stora institutionerna, som Prospera kallar Tier 1 kunder, är SEB Enskilda rankad på första plats för hela Norden.

Resultaten per land visar en klar förbättring jämfört med förra året för SEB Enskilda. I Norge rankas man fortsatt på första plats och i de andra tre länderna har rankningen förbättrats. I Sverige är SEB Enskilda ensam på första plats, jämfört med en delad första plats föregående år. Placeringen i Danmark har förbättrats från tredje till andra plats, och i Finland är SEB Enskilda rankat på första plats, upp från en delad andra plats föregående år. Den totala nordiska marknadsställningen för SEB Enskilda är starkare än på många år.
 
Undersökningen bygger på intervjuer med portföljförvaltare och analytiker hos institutionella aktieinvesterare och är den enskilt viktigaste mätningen av aktiemäkleri och aktieanalys som utförs i Norden
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 416 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 244 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel. +46 70 763 99 16